Makita 1203c piikvasar

Piikvasar 10 kg 220 V

20.00 €