Makita 1203c piikvasar

Piikvasar 10 kg 220 V

18.00 €